Gås­un­ger

Faedrelandsvennen - - MENING -

●● Et selje­tre ved van­net, med nye, lub­ne knop­per, det ven­ter på at sola skal sam­le sine trop­per. Få smel­tet vekk den isen som lig­ger hvit og sterk, så tre­et kan få spei­le et vår­lig mes­ter­verk.

For gås­un­ger så ly­se på na­ken selje­grein er vår­ens førs­te bud­skap og sik­re kjenne­tegn. De sov sin vin­ter­søvn un­der kap­pens har­de skall, nå får de snart sitt gull­støv som Aske­pott på ball.

Imel­lom mars­blå him­mel og is­lag kaldt og hardt, står gås­un­ger i vrim­mel og suk­ker: Vår, kom snart. Vi slut­ter oss til øns­ket og bry­ter av en kvist, den skal få plass i va­sen på bor­det - sant og visst! KARIN SØRENSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.