FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år Tor­hild Hei­stad, . Vår kjæ­re mam­ma, mor og svi­ger­mor blir 60 år den 29. mars. Gra­tu­la­sjo­ner i bøt­ter og spann til Tor­hild Hei­stad! Du er best og vi dig­ger deg! Klem fra slek­ta.

11 år Han­na Eli­sa­beth

Mil­ler, . Gra­tu­le­rer med 11-års­da­gen ver­dens fi­nes­te Han­na! Vi er utro­lig glad i deg! Sto­re klem­mer fra Se­bas­ti­an, mam­ma og pap­pa

6 år Ve­gard Mørch

Korslund, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 6-års­da­gen til ver­dens bes­te gutt. Du smi­ler, ler og sprer gle­de da­gen lang. Vi hå­per du får en kjem­pe fin dag. Var­me klem­mer fra Mar­te, mam­ma og pap­pa.

5 år Jo­nas Weis­ser

Brat­land, Kris­tian­sand. En stor gra­tu­la­sjons­klem til Jo­nas som fyl­ler 5 år i går 29.3. Det var kjempe­gøy å fei­re da­gen sam­men med deg!! Var­me klem­mer fra mor­mor og mor­far 1 år Sa­ra Loui­se Jen­sen Bjor­vand, Kris­tian­sand. Ons­dag 29. mars er den­ne søte jen­ta 1 helt år! Hur­ra for deg, Sa­ra Loui­se!! burs­dags­ko­ser fra pap­pa Scott, mam­ma Mia og store­søs­ter So­fia Ma­ria! Vi er vel­dig glad i deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.