Hva tror Fædre­lands­ven­nen om Start?

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

● Man­ge hol­der Start som opp­rykk­s­fa­vo­ritt i årets se­song. Hva me­ner Fædre­lands­ven­nens sports­re­dak­sjon om Håkon Op­dal og Starts sjan­ser? Les på fvn.no i kveld.

● Hør også dis­ku­sjo­nen om 1. di­vi­sjon, ut­ford­rin­ger, opp­rykk­s­kan­di­da­ter etc. på fot­ball­ra­dio­en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.