Ve­te­ra­ner vil ha mer lyd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

Alt hand­ler om Evert Tau­be og bed­re lyd når mu­si­ke­re fra Lillesand og Tveit slår seg sam­men tirs­dag kveld.

– Det skjer i Tveit kir­ke. Det er også Tveit kir­ke det­te hand­ler om, opp­ly­ser ar­ran­ge­ment­ko­mi­te­ens tals­mann, Tryg­ve Emil Tønne­sen.

Shan­ty-ko­ret Her­manos fra Lillesand og Tveit ve­te­ran­korps byr på mu­sikk av den svens­ke vise­kunst­ne­ren, un­der le­del­se av hen­holds­vis Tor Flaa og Tor­finn Da­le­ne.

– Bil­lett­inn­tek­te­ne, det vil si 100 kro­ner for hver vok­sen, går uav­kor­tet til nytt lyd­an­legg i den over 800 år gam­le kir­ken, frem­hol­der Tønne­sen.

De trakk full sal på Ho­tel Nor­ge i Lillesand med to Evert Tau­be-kon­ser­ter tid­li­ge­re i vår. Men nå er det Tveit kir­ke som gjel­der. Og der skal lo­kal­his­to­ri­ker Ing­rid Wis­løff Jæ­ger bi­stå som kon­fe­ran­sier.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.