25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. MAR MARS 1992

Be­væp­net med en kraf­tig jern­stang g gikk en 22 år gam­mel mann fra Grimstad løs på to po­liti­menn natt til i går. Volds­man­nen ska­det beg­ge po­liti­men­ne­ne og ram­po­ner­te po­liti­bi­le len før han ble brakt un­der kon­troll i Gr Grimstad sen­trum natt til i går. – En slik vold volds­bruk har jeg ald­ri blitt ut­satt for tid­li­ge­re lige­re, sier den er­far­ne po­liti­man­nen Rolf An­ton Groos. Han sier at de kan tak­ke po­liti­hun­den Sacho for at de til slutt klar­te å over­man­ne vo volds­man­nen. Po­liti­be­tjent Groos sier at den dram dra­ma­tis­ke epi­so­den il­lust­re­rer pro­ble­me­ne i po­liti­eta­ten­po­li­tie i dag, med mann­skaps­man­gel og sta­dig øken øken­de ar­beids­meng­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.