10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. MARS 2007

●● Bøn­de­ne i Ven­ne­sla sier nei til mil­lion­ge­vins­ter. De kan sel­ge dyr­ket mark til bo­lig­tom­ter, men nek­ter å gjø­re det. De øns­ker rett og slett ikke å kvit­te seg med jor­den. – Jeg har vokst opp her og g bodd her hele li­vet. hele ti­den har jeg eg tenkt at jeg skal ta vare på den­ne jor­den,den, sier Oddvar Moseid. Går­den hans er på mel­lom 50 og 60 de­kar og lig­ger like ved Vennesn­ne­sla sen­trum. Ut­byg­ge­re og pri­vat­per­soner­ner har stått i kø for å slå kloa i jor­de­ne og byg­ge e bo­li­ger der. Også ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal går år inn for at ss­li­ke om­rå­der kan bru­kes til bo­li­ger r og in­du­stri. Men bøn­de­ne ber hen­ne glem­me det. – Vi har en dat­ter som vil over­ta her. Det drei­er seg om hen­nes frem­tid, sier Aud Ma­rit Moseid, kona­na til Oddvar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.