50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. MARS 1967

●● Bri­tis­ke krigs­fly gjor­de i går sitt yt­ters­te for å sen­ke den seig­li­ve­de Li­be­ria-tan­ke­ren «Tor­rey Canyon». Fly­ene gikk til an­grep med bom­ber, na­palm og ra­ket­ter, men det vel­di­ge ski­pet «nek­tet å dø» og klyn­get seg til skjæ­re­ne ved Land’s End i Corn­wall, all, som det grunn­støt­te på for 13 da­ger si- den. Bom­bin­gen ble inn­stilt for da­gen etter at jet­fly fra den bri­tis­ke ma­ri­ne had­de gjort et sis­te for­søk på å få bukt med den gjen­stri­di­ge tan­ke­ren. Kyst­vak­ten opp- lys­te at de­ler av ski­pet frem­de­les les var syn­li­ge over vann­fla­ten. Et­terr det tred­je bombe­an­gre­pet rys­tet ak­ter­skier­ski­pet av tre vold­som­me eks­plo­sjo­ner. er. Vel­di­ge røyk­mas­ser vel­tet opp og skjulteul­te ski­pet full­sten­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.