QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Nord-ko­rea?

2. Hvem var det bilde av på de nye fem­kro­ne­myn­te­ne som kom i april 1992?

3. I hvil­ket land kom­mer avi­sa med an­ta­ke­lig ver­dens høy­es­te opp­lags­tall, Yomi­uri Shim­bun, ut?

4. Hvem har skre­vet boka ”Før jeg bren­ner ned”, om en py­ro­man i en sør­lands­bygd?

5. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag spil­ler hjem­me på Whi­te Hart La­ne nord i Lon­don?

6. Hva slags gjen­stand var det som gjor­de at Tor­ne­ro­se sov i hund­re år?

7. I hvil­ken by kom­mer avi­sa Ar­bei­dets rett ut?

8. Hvem lå 6 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”Spe­edy Gon­za­les” i 1962, og har Billboard­re­kord med flest sam­men­hen­gen­de uker på hit­lis­te­ne?

9. Hva er tre­sprit det sam­me som?

10. Hva be­tyr fleg­ma­tisk?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.