Dob­bel Nm-tri­umf

Faedrelandsvennen - - SPORT - RAMONA ERIK­SEN, dart­spil­ler

Hel­gas NM ble en stor opp­le­vel­se. For førs­te gang vant jeg gull i se­nior­klas­sen både med mine kjæ­re lag­venn­in­ner og i sin­gel.

Vi på dame­la­get til Wil­helm Tell reis­te til Nm-byen Tøns­berg for å gjø­re vårt yt­ters­te. Å for­sva­re 2. plas­sen fra i fjor var det sto­re må­let vårt. Førs­te kamp mot Yor­ker vant vi 9-5. And­re kamp mot De Gla­de Ama­tø­rer vant vi 9-5. Der­et­ter var det bare fi­na­len igjen.

Nå had­de vi in­gen­ting å tape. I fi­na­len ven­tet Mar­vin East. Det ble litt dob­bel trøb­bel for noen av oss jen­te­ne, men vi job­ba oss gjen­nom med god støt­te fra res­ten av la­get. Det ble i grun­nen in­gen spen­nen­de fi­na­le. Vi vant 10-4 og kun­ne en­de­lig jub­le for Nm-tit­te­len for da­mer klubb­lag.

I sin­gel-klas­sen vant jeg i fi­na­len mot Rachna Da­vid. Det­te har vært en fø­lel­ses­la­det og nerve­pir­ren­de tur­ne­ring for meg, for jeg har nem­lig ald­ri klart å vin­ne NM sin­gel før. Jeg har fått sølv tid­li­ge­re, men har ald­ri fått hol­de den sto­re gull­po­ka- len i mine egne hen­der. Der­for var det­te utro­lig stort for meg. Og etter sei­e­ren avan­ser­te jeg til første­plass på ran­king­lis­ten for da­mer i Nor­ge.

FOTO: ISE­LIN HAUEN

Her er vin­ner­ne på dame­la­get til Kris­tian­sand-klub­ben Will­helm Tell Dart Club som vant gull i NM for lag i Tøns­berg sist helg. Bak fra ven­st­re: Lise Gro Finne­stad og Ramona Mo­stad Erik­sen.

Foran fra ven­st­re: Eli­sa­beth Ei­det og He­ge Myk­le­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.