Jørgensen ny krets­le­der

Faedrelandsvennen - - SPORT - SOLVEIG VOLDMO, for Be­drifts­idret­ten

Hen­rik Jørgensen over­tar som krets­le­der i Vest-ag­der Be­drifts­idretts­krets. John Hum­bor­stad har gitt seg i ver­vet etter nes­ten 20 år.

Hen­rik Jørgensen (41) er ny­lig valgt som ny styre­le­der i Vest-ag­der be­drifts­idretts­krets. Hen­rik re­pre­sen­te­rer be­drifts­idretts­la­get BDO BIL og har bak seg en to­års­pe­rio­de som styre­med­lem.

– Jeg ser frem til å lede en vel­fun­ge­ren­de krets med et ru­ti­nert sty­re i ryg­gen. Job­ben alle ut­val­ge­ne og de fri­vil- lige gjør er vik­ti­ge­re enn oss i sty­ret, sier Jørgensen.

Som nest­le­der får han med seg på gjen­valg ring­re­ven Fred­rik J. Fred­rik­sen fra Vis­ma BIL, Lis­beth Fri­vold fra Ag­der Taxi BIL og Bjørg Kari Haug­land fra Nik­kel­ver­ket BIL.

Nye navn i sty­ret er: Bjørn Dag Truchs fra Vis­ma BIL, Ma­ri­an­ne Sørensen fra Team Mo­sjon og Ma­ri­an­ne Scheie Hum­bor­stad fra Stat BIL.

Vara­med­lem­mer: Vera Fol­kvord fra Kris­tian­sand Po­li­ti BIL og Alf Gu­rands­rud fra Kris­tian­sand Kommune BIL.

FOTO: PRI­VAT

Sports­lig har kris­tian­san­de­ren Hen­rik Jørgensen sin bak­grunn fra fot­ball, og har spilt i Gim­le­troll, Start, Vigør, MK, Søg­ne og til slutt Gim­le­troll igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.