Brann­mann red­det katten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

Mens det fort­satt brant i Toll­bod­gata 56, opp­da­get brann­kon­sta­bel Tor Geir Bue katten.

– Jeg så den un­der en seng i en kjel­ler­lei­lig­het, sier brann­man­nen, som fikk fram noen smil da red­nin­gen ble kjent mens røy­ken fort­satt lå tykk over kvar­ta­let.

– Katten var na­tur­lig­vis liv­redd. Den for­søk­te å røm­me, men kom ba­re til en vin­dus­karm før jeg fikk tak i den.

Vel ute på gata sat­te kon­sta­be­len seg ned på laste­pla­net til brann­ve­se­nets pick­up med den stor­øy­de katten i fan­get.

– Jeg klød­de den og fikk roet den ned før jeg over­le­ver­te den til po­li­ti­et, opp­ly­ser Bue.

Der­et­ter ble katten hen­tet av far til lei­e­bo­eren som ei­er den og som på det tids­punkt ble be­hand­let for ska­der på syke­hu­set.

– På brann­ste­det fikk vi be­skjed om at to kat­ter var sav­net. Hva som skjed­de med den and­re, aner jeg ikke. For­hå­pent­lig­vis hop­pet den ut gjen­nom et vin­du, sier Tor Geir Bue, som også har red­det kat­ter tid­li­ge­re.

Men da fra høye trær.

FOTO: MAY HOLLERUD

Katten hvi­ler ut i fan­get til sin red­nings­mann, brann­kon­sta­bel Tor Geir Bue.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.