Fis­ket Nor­ges størs­te slett­var

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

As­geir Alvestad (48) sen­ket kro­ken med an­sjos. Fem se­kun­der se­ne­re eks­plo­der­te det på bun­nen. Nor­ges­his­to­ri­ens størs­te slett­var var hek­ta.

– Fan­tas­tisk moro. Jeg mis­tet nor­ges­re­kor­den til en på Karm­øy i 2014. Nå fikk jeg den til­ba­ke, for­tel­ler den er­far­ne sports­fis­ke­ren.

Fis­ken er veid på to vek­ter. Den ene vis­te 3620 gram, den and­re 3670 gram, beg­ge de­ler godt over tid­li­ge­re rekord på 3244 gram.

Slett­va­ren er sjel­den og reg­nes som en drømme­fisk for sports­fis­ke­re.

– Det er nå om vår­en når vann­tem­pe­ra­tu­ren kom­mer opp i seks, sju gra­der at de sto­re flat­fis­ke­ne si­ger inn på sand­grun­ne­ne for å spi­se om net­te­ne. Fra én til fem me­ters dyp er det mye å få, for­tel­ler Alvestad som dri­ver egen fiske­blogg.

– Du kan få 20-30 små­flynd­rer på ei natt, men de sto­re pigg­va­re­ne og slett­va­re­ne er sjeld­ne, for­tel­ler Alvestad til Fædrelandsvennen.

Det var fiske­nett­ste­det Hook­ed som først skrev om re­kord­fang- sten.

Flat­fisk fan­ges nat­tes­tid. Fis­ker­ne ly­ser opp bun­nen og le­ter. I san­den lig­ger flat­fis­ke­ne og ven­ter på byt­te.

– Det kan gå lang tid før de tar byt­tet. Re­kord­fis­ken tok ag­net etter fem se­kun­der. Det ba­re eks­plo­der­te på bun­nen. De har ikke så mye kref­ter, men det er et voldsomt kaos i det de bi­ter og slu­ker agn og krok.

As­geir Alvestad for­tel­ler at han holdt på å skrem­me fis­ken, så iv­rig ble han.

– Jeg fikk øye på et skik­ke­lig kum­lokk av en slett­var, men i for­fjam­sel­sen klar­te jeg ikke å stop­pe bå­ten og gled over den. Jeg var liv­redd for å skrem­me den, og tok en leng­re usving mens jeg gjor­de klar fiske­stan­ga, for­tel­ler han.

Slett­va­ren had­de ikke rik­ket seg, og det var ba­re å sen­ke ag­net rolig over ho­det dens.

Kum­lokk-be­skri­vel­sen var rett. Slett­va­ren var 64,5 centi­me­ter lang.

As­geir Alvestad er en av Nor­ges iv­rigs­te sports­fis­ke­re. Han har fis­ket 128 uli­ke fiske­slag. Størst er hå­kjer­rin­ga på 1,1 tonn.

Det er fak­tisk den nest størs­te fis­ken som noen gang er fan­get i hele verden, ba­re slått av en hvit- hai i 1959.

– Hvor mye fisker du nå?

– Det tror jeg ikke at kona og ar­beids­gi­ver skal lese i Fædre­lands- ven­nen, men mind­re enn før, ler re­kord­fis­ke­ren fra Lil­le­sand.

FOTO: PRI­VAT

As­geir Alvestad har fått til­ba­ke nor­ges­re­kor­den. Her er han med slett­va­ren på 3,6 kilo som han dro opp man­dag. Sports­fis­ke­ren fra Lil­le­sand sier det er flot­te for­hold for flat­fisk-fangst nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.