Gårs­da­gens løs­nin­ger på da­gens pro­ble­mer

Faedrelandsvennen - - MENING -

Chris­ti­an Jo­hann­es­sen fra Unge Høy­re er be­kym­ret over at ut­gif­te­ne til sykelønn er for høye.

●● I et inn­legg i avi­sen 27. mars går han inn for re­duk­sjon av sykelønn til 80 % og inn­fø­ring av en ka­rens­dag, noe som vil in­ne­bære at ar­beids­ta­ke­re trek­kes i lønn for førs­te dag med syke­fra­vær.

Som ho­ved­verne­om­bud vet jeg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.