FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Kai Steinar Sa­ga, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 70-års­da­gen til ver­dens mest fan­tas­tis­ke mann, far og far­far. Vi er vel­dig gla­de i deg. Hil­sen Un­ni, Kai Mor­ten, Met­te, Oda, Es­pen, Sa­ra, Emi­lie og Ju­lie.

1 år

Hå­kon Stor­mo, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for vår snil­le, bli­de og ak­ti­ve go gutt som er 1 år 30 mars. Vi er så ufat­te­lig stol­te og takk­nem­li­ge for å ha deg i li­vet vårt. Su­per glad i deg. Knuse­klem fra mam­ma og pap­pa.

8 år

Mia Ca­mi­lia Ny­gård, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re gode søs­ter Mia Ca­mi­lia fyl­ler hele 8 år. Pap­pa, El­se og alle dine søst­re og brød­re i vårt hus gra­tu­le­rer deg med da­gen.

6 år

Olav Haug­land Øv­re­vik, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år fre­dag den 31. mars. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

5 år

San­der Sør-reime, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 5 år fre­dag den 31. mars. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

5 år

Thea Ja­cob­sen Jen­sen, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for Thea som er 5 år 31/3. Du er ei su­per jen­te, som vi er vel­dig glad i. Vi gle­der oss til å fei­re den sto­re da­gen med deg. Man­ge burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Emil.

2 år

Tor­finn Øs­tvedt Gus­tav­son, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år fre­dag den 31. mars. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.