Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor man­ge ru­ter har et sjakk­brett?

2. I hvil­ken kjent rocke­ope­ra syn­ger rolle­fi­gu­ren Ma­ria san­gen ”I Don’t Know How to Love Him”?

3. Hvor stor er jor­das om­krets ved ekva­tor, 40 075 km, 50 075 km el­ler 60 075 km?

4. Hva kal­les seks­fo­tet, jam­bisk verse­mål med pau­se i takten etter tred­je fot?

5. Hvil­ke brød­re grunn­la i føl­ge le­gen­den Ro­ma?

6. Hvor­dan løs­te Alek­san­der den sto­re pro­ble­met med «den gor­dis­ke knu­te»?

7. Hva slags dyr er en kai­man?

8. Hva skjed­de med Kart­hago un­der den 3. pu­nis­ke krig?

9. Hvil­ken skue­spil­ler og re­gis­sør ble i 1980 sensurert da han kal­te Pave Jo­han­n­es Paul II ”Wo­j­ty­lac­cio”, ”slem Wo­j­ty­la”, på ita­li­ensk?

10. Når ble Af­ten­pos­ten grunn­lagt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.