Ide­mo­kon fer­dig i Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

Uduak Ide­mo­kon av­bry­ter kon­trak­ten med Start. Det be­kref­ter klub­ben på sine nett­si­der.

Uduak Ide­mo­kon (22) skul­le være Starts red­nings­mann i fjor og så bra ut på vin­te­ren, men på­dro seg en kne­ska­de tid­lig i se­son­gen i fjor på grunn av bruk av feil sko.

Nå har Start og Ide­mo­kon be­stemt seg for å ter­mi­ne­re kon­trak­ten.

– Det er synd for Uduak og for Start, sier Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen til egne nett­si­der.

– Vi så en an­greps­spil­ler med spen­nen­de kva­li­te­ter og ut­vik­lings­mu­lig­he­ter da vi hen­tet ham i fjor vin­ter. Dess­ver­re ble se­son­gen nes­ten helt spo­lert av ska­der. På slut­ten av høs­ten så det bed­re ut og vi ble eni­ge om at vi i lø­pet av vin­te­ren skul­le prø­ve å få ham til­ba­ke på det ni­vå­et han had­de da han kom til oss. Dess­ver­re på­dro han seg en ny ska­de i vin­ter og frem­gan­gen har latt ven­te på seg, sier Steinar Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.