Det­te skjer på fvn.no i hel­ga

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Kvel­land hos Ud­jus&blå­gis

● Eks-ven­st­re po­li­ti­ker Eva Kvel­land er gjest i den­ne ukas Blå­gis og Ud­jus. Hun snak­ker om kjær­lig­he­ten til Ven­st­re – og Vi­pers.

Se vi­deo­ene fra bran­nen

● På svært dra­ma­tisk vis ber­get Abra­ham Ta­re li­vet i bran­nen i Kris­tian­sand sen­trum tors­dag mor­gen. Se fle­re vi­deo­er fra bran­nen.

Alt før, un­der og etter

● Vi føl­ger se­rie­star­ten i 1. di­vi­sjon med Jerv, Aren­dal og Start i ak­sjon. Start mø­ter Fred­rik­stad på Sør Are­na søn­dag kl. 15.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.