Flynn vil vit­ne i byt­te mot im­mu­ni­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

USAS tid­li­ge­re sik­ker­hets­råd­gi­ver, som måt­te gå etter å ha snak­ket usant om sin russ­lands­kon­takt, for­hand­ler om å vit­ne i en hø­ring i byt­te mot im­mu­ni­tet.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Eks­ge­ne­ral Michael Flynn som måt­te gå av som sik­ker­hets­råd­gi­ver, vil ha im­mu­ni­tet før han vit­ner for Kon­gres­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.