FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Csub AS

● Ut­vik­ler og va­ku­um­stø­per struk­tu­rer og pro­duk­ter i glass­fi­ber­ar­mert po­ly­es­ter (GRP).

● Har ho­ved­kon­tor i Aren­dal og rundt 150 ansatte.

● Star­tet i 2003, først og fremst med sub­sea-pro­duk­ter i kom­po­sitt.

● Skif­tet navn fra Sør­komp for et par år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.