 Ka­mille­blomst

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Luft i tar­men gir en strut­ten­de, opp­blåst mage. Det er ube­ha­ge­lig og gjør vondt. Ka­mille­blomst hjel­per ved gastro-in­tes­ti­na­le pro­ble­mer som­for ek­sem­pel luft i ma­gen, opp­støt og hyp­pig luft­av­gang. Inn­holds­stof­fe­ne fra ka­mille­bloms­ten lind­rer ir­ri­ta­sjon og frem­mer for­døy­el­sen. Det er år­sa­ken til at Gesto­max inne­hol­der eks­trakt fra ka­mille­blomst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.