 Fen­ni­kel­frø

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Fi­ber ba­lan­se­rer stoff­skif­tet og hjel­per for­døy­el­sen – og fen­ni­kel­frø er propp­ful­le av fi­ber. I noen kul­tu­rer er det tra­di­sjon for å spi­se fen­ni­kel­frø etter hvert mål­tid. Det­te mot­vir­ker luft i ma­gen og opp­blåst­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.