Sam­men­kob­ling Sør­vest­ba­nen i 2027

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ja, det­te er må­let Jern­bane­fo­rum Sør har satt!

●● Fore­lø­pi­ge lek­ka­sjer fra NTP sier 2035. Den en­de­li­ge trans­port­pla­nen er lo­vet før påske, men hol­der vel på sitt? Nå­ja, pla­nen er ikke i mål før den også er be­hand­let i Stor­tin­get.

Det var vik­tig og helt av­gjø­ren-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.