Om akva­rie­pla­ner i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING -

For noen ti­år til­ba­ke ble tomt dis­ku­tert og det var ak­tu­elt med et nytt akva­rie­bygg i Kris­tian­sand. Dess­ver­re ble det ikke noe av pla­ne­ne den gang.

●● Nå som alt er brukt opp på vest­si­den av byen, så har vi vel bare Marvika igjen på øst­si­den. Alt­så in­gen ulem­pe med ut­set­tel­se, men for­de­ler, hvis hele om­rå­det sam­ti­dig inn­går i et topp mo­der­ne og funk­sjons­rik­tig park­an­legg, noe i lik­het med My­ren gård på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.