Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

85 år

Ernst Rolf Ol­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra for Ernst Rolf Ol­sen. Fa­mi­li­ens over­hode blir 85 år 2. april. Du er god som gull og et for­bil­de. Vi er vel­dig glad i deg. Hå­per du får en fin fest. Var­me øns­ker og klem­mer fra alle i fa­mi­li­en.

3 år

Mads Emil Fi­s­kaa, Kris­tian­sand. Tenk at du alt er 3 år! Du er ufat­te­lig snill, pas­se­lig be­stemt og du har et smil og en lat­ter som smel­ter alle hjer­ter. VI er så glad i deg! Hil­sen store­bror Le­an­der, mam­ma Ma­ria og pap­pa Vidar.

50 år

El­se Han­sen Haug­land , Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 50 år, El­se Han­sen Haug­land. Vi er glad i deg. Sil­je Lene, Ter­je.

2 år

Le­an­der J. Ham­men, Ven­ne­sla. Go gut­ten vår Le­an­der fyl­ler 2 år i dag,1.april. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen, sol­strå­la vår! Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Mi­kal og Lud­vig

50 år

Vidar Jo­hann­es­sen, Song­da­len. Gra­tu­le­rer kjem­pe mas­se med 50-års­da­gen! Selv om du er 50, så blir du nok ald­ri vok­sen ;) Vi er kjem­pe gla­de i deg! Man­ge burs­dags­klem­mer til Bes­ten fra Arild, Vin­cent, Kim og Jea­net­te

50 år

Vidar Jo­hann­es­sen, Song­da­len. Min kjæ­re høyt els­ke­de mann og vår snil­le pap­pa og Bes­te blir 50 år 1. april. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen med deg i dag! Hil­sen Mo­ni­ca, Jea­net­te, Ma­ri­ell, Ro­bin, Sop­hia, Arild og Vin­cent

20 år

Kris­tof­fer Lunde­by Aas, Ven­ne­sla. Min flot­te lille­gutt blir 20 år og jeg øns­ker deg alt godt for frem­ti­den, skat­ten min. Gra­tu­le­rer så him­la mye med da­gen. Jeg els­ker deg.

20 år

Made­len John­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til ver­dens bes­te Made­len! Hå­per du får en fin dag i Kris­tian­sand. Hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer.

20 år

Bet­ti­na Ravne­vann Lun­dal , Kris­tian­sand. Tenk at det alt er 20 år si­den vår snil­le, flot­te jen­te kom til ver­den. Du er opp­tatt med hest og bil. Takk for at vi er så hel­di­ge å få ha deg. Gra­tu­le­rer med da­gen din i dag.hil­sen mam­ma og pap­pa

12 år

Ju­lie Jer­dal , Ive­land. Vi gra­tu­le­rer Ju­lie Jer­dal fra Ive­land med 12-års­da­gen, 2 april! Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Ke­vin .

8 år

Eirik Løv­dal Frant­zen, Ven­ne­sla. Eirik Løv­dal Frant­zen fyl­ler

8 år i mor­gen og gra­tu­le­res så mye av Jo­hanna, mam­ma og pap­pa. Vi er vel­dig gla­de i deg og vel­dig stol­te av deg.

4 år

Maya Ham­mond, . Vår kjæ­re lil­le Maya Ham­mond, som for ti­den bor i La­gos, fyl­ler 4 år i dag 1. april. On­kel, beste­far og mor­mor på Birke­land gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.