10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. APRIL 2007

●● Ikke én enes­te spille­auto­mat i Kris­tian­sand. Det er må­let til ord­fø­rer­kan­di­da­te­ne fra Høy­re og Kris­te­lig Folke­par­ti, som nå ber han­dels­stan­den boi­kot­te Norsk Tip­ping. – Vi sva­rer med opp­ford­ring til boi­kott når kul­tur­mi­nis­ter Trond Gis­ke opp opp­trer som pusher og tvin­ger auto­ma­ter på nors­ke kom­mu­ner, sier Krfs Jør­gen Kristiansen og Høy­res Per Si­gurd Sø­ren­sen. De ber nå be­drift ter og hus­ei­ere i hele Kris­tian­sand om å nek­te å inn­gå av­ta­ler med Norsk Tip­pin ping om plas­se­ring av de nye stat­li­ge autom to­ma­te­ne. – Vi vil ikke ha auto­ma­te­ne. Vi skal gjø­re det­te til en valg­kamp­sak og ber nå all alle om å lyt­te mer til oss enn til kul­tur­mi­nist mi­nis­te­ren, sier de to ord­fø­rer­kan­di­da­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.