Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter bak­te­rie­ar­ten som er år­sak til bl.a. lunge­be­ten­nel­se?

2. Hvil­ket in­stru­ment spil­ler Ste­ve Vai?

3. Hva er en nan­du?

4. Hvil­ken sport be­drev Bjar­ne Lin­gås, som ble nor­ges­mes­ter seks gan­ger og re­pre­sen­ter­te Nor­ge un­der OL i Hel­sing­fors i 1952?

5. Hvor man­ge må­ne­der ble tje­neste­ti­den for nors­ke sol­da­ter økt til i 1954?

6. I hvil­ket land er nær 84% av be­folk­nin­gen hu­tu­er?

7. Hvor i krop­pen be­fin­ner skred­der­mus­ke­len seg?

8. I hvil­ken gam­mel såpe­se­rie spil­te Lo­ren­zo La­mas en lat play­boy, og barne­bar­net til en av se­ri­ens ho­ved­per­soner?

9. Ett du­sin er tolv, men hvor man­ge er et ”ba­ker­du­sin”?

10. Hvor man­ge kort har hver spil­ler i poker?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.