(Jerv)

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Håkon Op­dal (Start) Selv­skre­ven på det­te la­get. Blant lan­dets bes­te keepe­re de sis­te se­son­ge­ne, og mye av grun­nen til at Start ikke ryk­ket ned al­le­re­de i 2015. Enes­te spil­le­ren på de tre la­ge­ne som er se­rie­mes­ter og har lands­kam­per.

Utfordrer: Øy­vind Kn­ut­sen

●● Høyre­kant:

Yll­dren Ibra­hi­maj (Aren­dal)

Spil­ler egent­lig indre­lø­per i 4–3–3-sys­te­met til Knut Tørum. Me­get tek­nisk og kvikk midt­bane­spil­ler. Har også et skum­melt skudd­bein og kan bli mål­far­lig. Stort po­ten­si­al og er en pub­li­kums­ynd­ling.

●● Sen­tral midt­bane: Michael Ogung­ba­ro (Jerv)

Har sett noe slapp ut i vin­ter, men vil tro­lig se helt an­ner­le­des ut når al­vo­ret be­gyn­ner. Var på et strå­len­de nivå i en­kel­te kam­per i fjor, og var helt vi­tal for Jervs gode se­song. Tro­lig det frems­te salgs­ob­jek­tet på Sør­lan­det.

●● Sen­tral midt­bane: Andreas Ha­gen (Jerv)

En løps­sterk og rask spil­ler som

HER­MAN FOLVIK OG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.