Gløer­sen vant da Krogh falt fra gul­let

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

An­ders Gløer­sen tok Nm-gull da han vant 10 kilo­me­te­ren på Gålå fre­dag, men Finn Hå­gen Krogh had­de vun­net had­de han ikke falt i sis­te sving.

Ver­dens­cup­vin­ner Mar­tin Johns­rud Sund­by var den sto­re fa­vo­rit­ten på Gålå, men Røa-lø­pe­ren ble slått med 1,8 se­kun­der av An­ders Gløer­sen. Did­rik Tønseth tok bron­sen.

– Det er godt å ta med seg. Alt er vik­tig, og vise at man kan, selv om det­te er ti­den hvor de fles­te har sen­ket skuld­re­ne litt. Men det er gøy, sa Gløer­sen.

– Jeg går all­tid for gull, men i dag var jeg ikke god nok. Men det er in­gen tvil om hvem som gikk for­test her i dag. Det var Finn Hå­gen Krogh, sa Sund­by til NRK.

For det alle snak­ket om etter 10-kilo­me­te­ren var Kroghs fall like før opp­lø­pet.

Vm-gull­vin­ne­ren på sta­fett fra Lah­ti så len­ge ut til å ta gul­let fra et tid­li­ge­re start­num­mer, men da 26-årin­gen gikk ned i sis­te sving var lø­pet hans øde­lagt. Tverrelv­da­len-lø­pe­ren tok seg til lå­re­ne, og klar­te ikke gire om på opp­lø­pet.

– Det er litt glatt føre, så jeg tul­let litt og fikk sta­ven oppå ski­ene, sa Krogh. – Mis­tet du gul­let der?

– I hvert fall en plass på pal­len. Jeg har lyst til å gå per­fek­te løp, men fal­let øde­leg­ger, sa han før alle var i mål.

Gløer­sen er enig i at Krogh var den mo­rals­ke vin­ne­ren etter 10-kilo­me­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.