FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fat­ti­ge fa­mi­li­er

● Fat­ti­ge fa­mi­li­er, el­ler lav­inn­tekst­fa­mi­li­er, blir de­fi­nert ut­fra hvor mye de tje­ner sam­men­lig­net med res­ten av be­folk­nin­gen.

● Hvis en fa­mi­lie har en inn­tekt som er 60 % av median­inn­tek­ten, blir de de­fi­nert som en lav­inn­tekts­fa­mi­lie.

● En fa­mi­lie med to barn kan ha inn­tekt på opp­til 36.000 kroner i må­ne­den (etter skatt) og bli de­fi­nert som fat­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.