Gode res­tau­ran­ter

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Que Tal:

● Calle­jón Ex­pla­na­da del Castil­le 204, Pu­er­to de Mogán. På nett: que­tal­bys­te­na.com. Mor­som, fin og in­no­va­tiv res­tau­rant med fast tas­ting­meny og en bord­set­ning pr. dag. Ret­te­ne va­rie­rer med se­song.

● Bar­ran­co de la Ver­ga, Patal­avaca. På nett: www.res­tau­rante­laaquare­la.com. Fi­ne­re res­tau­rant med hvi­te du­ker og fo­kus på kva­li­tets­ret­ter. Har tre uli­ke tas­ting­me­ny­er.

● San­ta Ague­da, Ar­gui­ne­guín.

På nett: www.bar­playa.com. Res­tau­ran­ten he­ter egent­lig Bar Playa, men blir kalt El Boya blant lo­kal­be­folk­nin­gen. Nord­menn re­fe­re­rer ofte til den som «Se­ment­fab­rik­ken», da den lig­ger i nær­he­ten av fab­rik­ken i Ar­gui­ne­guín. Ny­de­lig fisketapas.

● Is­la de An­fi, Patal­avaca.

På nett: www.ma­roa­clubde­mar.com. Det er kjempe­fint ute på den lil­le øya til høy­re for An­fi-stran­den. Gå for lunsj el­ler en drink i sol­ned­gang.

● Mil­la­res 5, Las Pal­mas. På nett: www.insta­gram.com/la­dol­ce­vi­ta.ve­gue­ta. Lig­ger i gam­le­byen i Las Pal­mas. Ser­ve­rer en miks av ita­li­ens­ke ret­ter og mat fra mid­del­havs lan­de­ne. Pas­ta von­go­le an­be­fa­les!

● Cal­le Juan Diaz Rod­ri­guez 17, Pu­er­to Ri­co. På nett: www.facebook.com/nu­be­fu­sion. Lig­ger ved hav­nen i Pu­er­to Ri­co, i en res­tau­rant­gate. Kjent for ta­pas, fisk og kjøtt. Har nors­ke me­ny­er.

● Ezequi­el San­chez 4, Te­je­da. På nett: www.facebook.com/la­tiendadepa­cote­je­da. En spe­si­al-butikk som ser­ve­rer smak­full ta­pas. Nyt den ute på tor­get i so­len.

La Aquare­la: El Boya: Maroa Club de Mar: Tratt­oria La Dolce Vi­ta: Fu­sion Nu­be: La Tien­da de Pa­co: Tips!

● Husk å dob­belt­sjek­ke åp­nings­ti­der. Noen av ste­de­ne har stengt minst en dag uken og det va­rie­rer hvil­ken. For å sik­re seg bord, kan det være lurt å be­stil­le i for­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.