Her er sko­ene som ble tes­tet

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Alle mo­del­le­ne er veid i stør­rel­se 42,5 (her­re) og 38 (dame).

Alle mo­del­le­ne lig­ger i pris­klas­se mel­lom 1400 og 1900 kroner.

24 mm

●● Dropp: 12 mm

●● Vekt: 316 g (her­re) 249 g (dame) Opp­gra­dert ver­sjon. Bed­re pass­form uten trykk­punk­ter. Me­get god støt­dem­ping. Stø­dig såle­base. Passer til ro­lig og ras­ke­re tre­ning. Også for tyng­re lø­pe­re. ●● Vekt: 299 g (her­re) 247 g (dame) Opp­gra­dert ver­sjon. Svært kom­for­ta­bel pass­form. Me­get god støt­dem­ping. Stø­dig såle­base. Passer best til ro­lig tre­ning. Også for tun­ge lø­pe­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.