Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Spørs­mål om høy­ere ut­dan­ning?

● Har du spørs­mål om høy­ere ut­dan­ning, kan du sen­de det på mail til tips@krs­by. Ons­dag kl. 18.20 stil­ler Uia-råd­gi­ve­re til nett­møte for å sva­re på spørs­må­le­ne.

Bu­si­ness re­gion Kris­tian­sand

● Kris­tian­sands tek­nis­ke di­rek­tør Rag­nar Even­sen skal i dag snak­ke om «Bu­si­ness Re­gion Kris­tian­sand». Det skjer i et møte i næ­rings­for­enin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.