Bi­ler kjør­te seg fast på plen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE MADS OMMUNDSEN

Sjå­fø­ren blir an­meldt etter at en bil kjør­te seg fast på en gress­plen på And­øya natt til man­dag. Noen ti­mer se­ne­re kjør­te nok en bil seg fast da den skul­le trek­ke opp først­nevn­te.

– Det er jo litt ko­misk at min bil også skul­le set­te seg fast, sier sjå­fø­ren av en hvit vare­bil.

Han skul­le man­dag for­mid­dag trek­ke opp en bil som had­de kjørt seg fast på en gjør­me­te gress­plen på And­øya i Kris­tian­sand.

Ope­ra­sjo­nen med­før­te at også vare­bi­len sank ned i gjør­ma og sto bom fast.

Forbi­pas­se­ren­de vars­let po­li­ti­et om den førs­te fast­kjø­rin­gen klok­ka 02.12 natt til man­dag. Ple­nen bru­kes blant an­net til fot­ball.

– Vi får se om vi får fisket bi­le­ne inn igjen, sier bil­ber­ger Ole Jo­han My­re­ne.

Da po­li­ti­et ble vars­let om den førs­te fast­kjø­rin­gen, ryk­ket de ut og fant fire per­soner ved bi­len. De fire er i slut­ten av ten­åre­ne og i be­gyn­nel­sen av 20-åre­ne.

Sjå­fø­ren av bi­len har ikke lappen. Bi­len var også ure­gist­rert. For­hol­det an­mel­des.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Den­ne bi­len sat­te seg fast på And­øya natt til man­dag.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Her er ber­gings­bi­len på plass for å få beg­ge bi­le­ne ut av gjør­ma. Til høy­re står bil­ber­ger Ole Jo­han My­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.