Med­ele­ver sør­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tre barn om­kom i buss­ulyk­ken i Här­je­da­len søn­dag, be­kref­ter svensk po­li­ti. På Äng­sko­lan i Ske­ne er ele­ve­ne sam­let i sorg.

En stort minne­sted med lys og bloms­ter har vokst fram på sko­len, som lig­ger noen mil sør­øst for Göte­borg. Ulyk­ken skjed­de da en grup­pe ele­ver var på vei til et ski­sted i Jämt­land – en tur som er blitt en tra­di­sjon for sko­lens åt­tende­klas­sin­ger. – Jeg har tre barn på sko­len. Min dat­ter går i sam­me klas­se som en av de om­kom­ne. De bare grå­ter og er tris­te. De har gått i sam­me klas­se si­den tred­je. Det er for­fer­de­lig, sier en mor. 23 per­soner ble inn­lagt på syke­hus etter ulyk­ken.for to av dem be­skri­ves til­stan­den som al­vor­lig, men sta­bil.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.