Asyl­sø­ker til­talt for drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 35 år gam­mel ut­vist asyl­sø­ker fra Rwan­da er til­talt for drap på 32 år gam­le Linn Ol­sen Uteng i Tromsø i fjor.

Iføl­ge NRK er til­ta­len tatt ut etter ord­re fra Riks­ad­vo­ka­ten. I til­tale­be­slut­nin­gen he­ter det at man­nen stakk kvin­nen en rek­ke gan­ger i bryst­kas­sen med kniv. Fem kniv­stikk gikk inn i lun­ge­ne og punk­ter­te beg­ge dis­se. Hun døde etter kort tid av for­blød­ning og puste­pro­ble­mer. Den til­tal­te ring­te selv og meld­te fra til po­li­ti­et om at han had­de drept den 32 år gam­le Tromsø-kvin­nen. Man­nen har ikke blitt sendt ut av Nor­ge etter av­slag på hans asyl­søk­nad for­di det len­ge har vært knyt­tet usik­ker­het til hans iden­ti­tet. Men nå har po­li­ti­et kon­klu­dert med at sik­te­de er en 35 år gam­mel mann fra Rwan­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.