Man­ge barn om­kom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Blant de over 250 om­kom­ne i flom- og skred­ka­ta­stro­fen i Co­lom­bia er minst 43 barn. Man­ge er fort­satt sav­net.

Så langt er 254 men­nes­ker be­kref­tet om­kom­met, men tal­let er ven­tet å sti­ge. Inn­byg­ge­re i byen Mocoa le­ter fort­satt de­spe­rat etter sav­ne­de, man­ge av dem barn, to døgn etter at skre­det gikk sent fre­dag kveld. De mins­te har vært spe­si­elt sår­ba­re etter­som de lå og sov da skre­det gikk, og gjør­me, vrak­res­ter og vann skyl­let over byen. Både hus, bro­er, kjøre­tøy­er og trær ble re­vet med og be­gravd i lei­re og flom, og over­le­ven­de har be­skre­vet gru­som­me sce­ner. – Jeg fø­ler en enorm sorg for­di det lig­ger barne­ting over­alt, le­ker, klær, og skole­bø­ker, sier Jair Echar­ri som har kom­met fra en nabo­by for å hjel­pe til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.