FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Skatte­sa­ken

● I Øko­krim-sa­ken om skatte­svin­del er skatte­svik-mis­tan­ken mot Bjar­ne Skeie per­son­lig hen­lagt.

● Tid­lig i mars 2017 ble Skei­e­sel­ska­pet E&P Hol­ding AS, samt Tgs-no­pec, ilagt fore­legg på 85 mil­lio­ner kro­ner hver for hen­holds­vis grovt skatte­svik og med­virk­ning til grovt skatte­svik.

● Skatte­svi­ket er iføl­ge til­ta­len på vel 291 mil­lio­ner kro­ner og knyt­ter seg til an­gi­ve­lig mis­bruk av lete­re­fu­sjons­ord­nin­gen.

● I til­legg til de to sel­ska­pe­ne, er to per­soner som had­de le­den­de stil­lin­ger i sel­ska­pe­ne, til­talt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.