Draumkvedet

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Norsk vi­sjons­dikt frå mel­lom­al­de­ren.

● Katolsk inn­hald om vi­sjo­na­ne til Olav Åste­son (el­ler Åkne­son).

● Hand­lar om vand­ring i døds­ri­ket, kam­pen mel­lom godt og vondt og kor­leis syn­da­ra­ne blir straf­fa.

● Tru­leg opp­stått mel­lom 1300 og 1537.

● Skri­ve ned av mel­lom and­re Molt­ke Moe på 1800-ta­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.