Kri­gen i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

DOKUMENTAR

– Hvis man ikke er uro­lig for ut­vik­lin­gen i dag, er man en­ten dum el­ler så føl­ger man ikke med, sier Sv-po­li­ti­ker og for­fat­ter Bård Ve­gar Sol­hjell i den ny­es­te boka si. Det er den po­li­tis­ke ut­vik­lin­ga i Ves­ten han sik­ter til, og i sær­de­les­het ut­ford­rin­ge­ne knyt­tet til flykt­nings­trøm­men mot Euro­pa.

I boka går po­li­ti­ke­ren Sol­hjell opp en mu­lig vei i møte med uro­en - og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.