QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Den kar­der Man Pres­ley El­vis KW 0,745 Ice­lan­dair Lewis S. C. Gress Mia” Mam­ma” Sey­chel­le­ne Kongs­vik del Cos­ta 1982

1. Hvil­ket år ble Spa­nia med­lem av NATO, og Ar­gen­ti­na nek­ter å trek­ke seg ut av Fal­klands­øy­ene slik at Stor­bri­tan­nia vel­ger å gå til krig?

2. Hva het Tv-se­ri­en som fulg­te seks ka­rak­te­re­rer, alle spilt av Le­ne Kongs­vik Jo­han­sen, på et char­ter­ho­tell på Gran Ca­na­ria?

3. På hvil­ken afri­kansk øy­grup­pe er Vic­to­ria ho­ved­stad?

4. I hvil­ken kjent mu­si­kal syn­ges san­ge­ne ”Su­per Trou­per” og ”Thank You for the Mu­sic”?

5. Hva slags fôr dyr­kes det mest av i Nor­ge?

6. Hvem har skre­vet ro­ma­ne­ne om det fik­ti­ve lan­det Nar­nia?

7. Hvil­ket na­sjo­nalt fly­sel­skap ble stif­tet un­der nav­net Flug­fé­lag Aku­re­y­rar?

8. Hvor man­ge kilo­watt er det i én heste­kraft?

9. Hvem lå 11 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”Re­turn to Sen­der” på 1960-tal­let?

10. Hva gjør man med ull for at den skal bli let­te­re å spin­ne?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.