Si­gurdsen må gå seks uker med gips

Faedrelandsvennen - - SPORT - HEN­RIK GILL STEFFEN STENERSEN

Las­se Si­gurdsen ble kjørt på syke­hu­set etter en stygg over­tråkk i hjemme­kam­pen mot FFK. Nå må han gå seks uker med gips.

– Jeg var på lege­vak­ten etter kam­pen for å ta rønt­gen. De fant ut at jeg fikk et brudd in­ne i fo­tro­ten, som be­tyr at jeg må gå med gips i 6 uker. Og etter det star­ter opp­tre­nin­gen, for­kla­rer Si­gurdsen.

Si­gurdsen kom inn på topp etter 63 mi­nut­ter i kam­pen mot Fred­rik­stad, men fikk seg en smell tid­lig etter inn­hop­pet.

I en du­ell foran mål fikk Si­gurdsen en Ffk-spil­ler på fo­ten, som gjor­de at han fikk en lei vrid­ning.

– Jeg kom på et løp ved førs­te stol­pe, og prøv­de å flik­ke bal­len vi­de­re mot mål. Da kom en mot­spil­ler i ryg­gen på meg. Han lan­det oppå bei­net mitt så jeg tråk­ket over. Om han ikke had­de lan­det oppå meg had­de ikke ska­den skjedd, sier en for­tvi­let Si­gurdsen.

Det­te er ikke den førs­te styg­ge ska­den til 19-årin­gen. Han var ute hele 2015-se­son­gen med kors­bånd­ska­de. Nå må han be­la­ge seg på et nytt lang­va­rig skade­opp­hold.

– Det er så utro­lig kjipt. Jeg har hatt en god opp­kjø­ring og er i vel­dig bra form. Det er vel­dig kje­de­lig, men jeg må bare se frem­over, sier han.

Etter un­der­sø­kel­ser vi­ser det seg at Si­gurdsen må gå med gips i seks uker.

– Det er kjempe­synd. Synd for Las­se, og det er synd for oss, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.