Cubs-tap i åp­nings­kam­pen

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Chi­ca­go Cubs, som i fjor høst brøt 108 års tit­tel­tør­ke, tap­te den førs­te kam­pen i den nye base­ball­se­son­gen. St. Louis Car­di­nals vant 4-3 søn­dag.

I sin førs­te kamp som tit­tel­for­sva­rer si­den 1909 sco­ret Cubs tre po­eng i noien­de og sis­te om­gang (med en ho­me­run av Will­son Con­tre­ras) og ut­lig­net til 3-3 borte mot Car­di­nals, men bare for å se hjemme­la­get av­gjø­re kam­pen i sin halv- del av om­gan­gen. Ran­dal Grichuk slo inn vin­ner­po­en­get etter at hjemme­la­get had­de fylt opp ba­se­ne.

To av søn­da­gens tre kam­per end­te med en så­kalt «walk­off», det vil si at hjemme­la­get sco­ret vin­ner­po­en­get i sis­te om­gang. Ari­zo­na Diamond­backs vend­te 4-5 til 6-5 mot San Fran­cis­co Gi­ants med to po­eng i 9. om­gang. Chris Owings slo inn vin­ner­po­en­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.