465.000

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

KRO­NER

er tro­lig det mins­te Borus­sia Dort­munds Pier­re-eme­rick Au­ba­mey­ang kan ven­te seg i bot etter sin mål­fei­ring med en mas­ke ute på ba­nen. Det var i 1-1-kam­pen borte mot Schal­ke at han dro på seg en mas­ke etter å ha la­get mål. Mas­ken er den sam­me han be­nyt­tet i et pr-oppdrag for Nike. Det­te gjør at klub­ben hans ser eks­tra al­vor­lig på sa­ken for­di kon­kur­rent Pu­ma er en stor ak­sje­ei­er i Borus­sia. Au­ba­mey­ang er oppe i 24 Bun­des­liga-mål den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.