FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18 år Sa­mant­ha Fidje, . Gra­tu­le­rer mas­se med 18-års­da­gen din 4.4. Vi øns­ker deg en kjempe­fin dag. Vi er kjempe­glad i deg. Klem fra store­søst­re­ne dine, Chris­ti­an, Jan Olav, mam­ma, pap­pa , onk­ler, tan­ter og beste­far.

6 år So­fie Bot­nan, Kris­tian­sand. Vår fan­tas­tis­ke So­fie blir en­de­lig 6 år! Vi dig­ger deg, og syns du er ver­dens bes­te jen­te! Du sprer gle­de over alt og er ei skik­ke­lig sol­strå­le! Glad i deg! Klem fra Ag­nes, Oli­ver, mam­ma og Es­pen

10 år Ama­lie Ma­ri­dal Drangs­holt, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re vår her­li­ge, krea­ti­ve, vilje­ster­ke og greie jen­te med ti­års­da­gen! Su­per­glad i deg! Klem fra mam­ma, pap­pa, Jo­hanna (7) og Sa­mu­el (9 mnd)

4 år Sa­ra Jo­han­n­es

sen, Vennesla. Hipp hur­ra for go'jen­ta Sa­ra Jo­hann­es­sen, som fyl­te 4 år 2. april. Vi er uen­de­lig stol­te av deg. Burs­dags­klem­mer fra Leo, mam­ma og pap­pa.

9 år Wil­liam Tet­lie Abra­ham­sen, Kris­tian­sand. En­de­lig er det din tur til å ha fødselsdag, Wil­liam. Gode klem­mer og gra­tu­la­sjo­ner til deg på 9-års­da­gen tirs­dag 4. april. Mas­se hil­se­ner fra beste­mor og beste­far som er kjempe­glad i deg!

4 år Ma­ri Hå­ver­stad, Ive­land. Hipp hur­ra for golle­jen­ta vår som fyl­ler 4 år i dag! Vi er kjempe­gla­de i deg! Stor burs­dags­klem fra Al­fred, mam­ma og pap­pa

7 år Mar­ti­ne Gulli Igland, Lin­des­nes. Hipp hipp hur­ra for gull­jen­ta vår som blir 7 år i dag. Du er sol­strå­len vår som sprer mas­se liv og røre. Gle­der oss til å fei­re deg. Gla i dæ! Man­ge klem­mer fra Mam­ma, pap­pa, Hans Jør­gen og Filip.

4 år Jo­nas Vedå

Ol­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Jo­nas som fyl­ler fire år! Du er en sjar­me­ren­de og gøy­al li­ten lu­ring og fa­mi­li­ens eks­pert på ba­king. Vi er vel­dig glad i deg! Klem fra Emil Os­car og Er­le, mam­ma og pap­pa

7 år So­fie Flo Gaus­dal, Søgne. Hur­ra for kule So­fie som blir 7 år i dag. Du har et hjer­te av gull og ten­ker all­tid på alle and­re. Du er snill, raus, mor­som og ak­tiv. Vi er så glad i deg. Klem Li­nus, To­mine, mam­ma og pap­pa.

3 år Adri­an Tho­mas

sen , . Hipp hur­ra for den bli­de gut­ten vår Adri­an Tho­mas­sen som fyl­ler 3 år tirs­dag 04. april. Vi er vel­dig glad i deg. Klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

7 år Emil Ruud Fjell­heim, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen 7-års­da­gen din som var på man­dag! Du er en snill og kul gutt som vi er så vel­dig glad i. Stor klem fra Se­bas­ti­an, mam­ma og pap­pa

1 år Ni­klas Brok­ke , . Gra­tu­le­re mas­se med da­gen, 3. april. Hil­sen Nata­lie, mam­ma og pap­pa.

6 år Mats Rø­dal, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Mats som fyl­ler 6 år 4. april. Vi er vel­dig glad i deg, og gle­der oss til burs­dags­fei­ring. Sto­re klem­mer fra Jen­ny, Ja­kob, mam­ma og pap­pa.

6 år Madelei­ne Pet­ter­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, vår lil­le Frost­prin­ses­se! Tenk at du snart er skole­jen­te. Vi er vel­dig glad i deg! Klem fra mam­ma, pap­pa, Alex­an­der og Isa­bell!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.