MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Søtt pul­ver

4. Am­me

6. Mynt­fork.

7. Slok­ne

8. Gud

9. Man

10. For­bry­tel­se

12. Slekt­ning LODDRETT

1. Kake

2. Skrå­ning

3. Pe­se

4. Ha­ler

5. Ha­ge

11. Æ

Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Ba­nan

4. Dur

6. Kr

7. Ev

8. Tu

9. Nn

10. Egn

12. Se­ter LODDRETT

1. Bak­tus

2. Nu

3. Nev­ner

4. Drue

5. Renn

11. Gt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.