Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Nett­møte klok­ka 18.20

● I dag er det nett­møte hvor råd­gi­ve­re fra UIA sva­rer på spørs­mål om høy­ere ut­dan­ning. Det blir in­ter­es­sant en­ten du har sendt inn spørs­mål på for­hånd el­ler ikke.

Eien­doms­kon­fe­ran­se i Kris­tian­sand

● Hvor­dan står det til i mar­ke­det for næ­rings­ei­en­dom på Sør­lan­det? Vi føl­ger den år­li­ge ei­en­doms­kon­fe­ran­sen i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.