Hus­sain-dom kan bli an­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ubaydul­lah Hus­sains dom på ni års feng­sel er for streng, me­ner hans for­sva­rer, som vur­de­rer å anke dom­men som falt i Oslo ting­rett tirs­dag.

31-årin­gen ble blant an­net dømt for ett av to til­fel­ler av ter­ror­re­krut­te­ring, mens en 20 år gam­mel mann ble dømt til to år og ti må­ne­ders feng­sel for å ha for­søkt å bli med i IS. Sist­nevn­te ble på­gre­pet på Land­vet­ter fly­plass ved Göte­borg i juni 2015.

– Det er bra at han ble fri­fun­net for det ene av de to for­hol­de­ne som gjaldt ter­ror­re­krut­te­ring, men han er uenig i at han har re­krut­tert den and­re. Vi me­ner også ret­ten har lagt lis­ten for lavt for hva som er med­lem­skap i IS ut fra Hus­sains hyl­les­ter av or­ga­ni­sa­sjo­nen, sier Hus­sains for­sva­rer, ad­vo­kat John Chris­ti­an El­den.

FOTO: NTB SCANPIX

Ubaydul­lah Hus­sain sam­men med sin for­sva­rer John Chris­ti­an El­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.