NHO ven­ter la­ve­re vekst

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det vår­es for norsk øko­no­mi, og på om­rå­de et­ter om­rå­de pe­ker pi­le­ne rett vei. Li­ke­vel ven­ter NHOS øko­no­mer at veks­ten blir la­ve­re de nes­te åre­ne.

– Mar­keds­in­dek­sen vår er nå om­trent på sam­me nivå som i 2012. Et­ter to år med fast­lands­vekst på knapt 1 pro­sent år­lig i gjen­nom­snitt, ven­ter vi nå en vekst på om lag det dob­belte i år og nes­te år, sier NHOS sjef­øko­nom Øystein Dørum.

Li­ke­vel er det fort­satt en vei å gå, ad­va­rer Dørum.

– Ned­tu­ren i olje­virk­som­he­ten er nep­pe over. Vi reg­ner med fall i olje­in­ves­te­rin­ge­ne også i år og nes­te år, med til nye 15 pro­sent. Veks­ten an­tas å bli la­ve­re og mer på lin­je med and­re in­du­stri­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.