fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Dan Vigs­nes , . Dan Vigs­nes er 60 år 5.4. Dine hand­lin­ger vi­ser oss at din kjær­lig­het til oss må være stor. Vi dig­ger deg alle man. Klem fra Sil­je, Roy Arne, Constan­se, Anet­te, Lars Gun­nar, Ade­lia, Larsi­ne og Gud­ny.

5 år

Ma­ri­el­le Lar­sen Hal­land­vik , Søg­ne. Vi vil gra­tu­le­re den bli­de god­jen­ta vår som snart er store­søs­ter med 5-års­da­gen den 1. april.vi er kjem­pe glad i deg klem­mer fra mam­ma og pap­pa .

50 år

Si­grun Da­le Bjør­ne­vik, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra for ver­dens bes­te mam­ma og beste­mor. Vi er så uen­de­lig glad i deg,og du be­tyr alt for oss. Hå­per da­gen din blir like fin som deg. Klem­mer fra Ing­rid,tor Arne, Leah, San­der og Kenneth.

5 år

Em­ma Moe Kit­tel­sen, Vennesla. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, god­jen­ta vår. Du er ei om­tenk­som jen­te som ly­ser opp da­gen med ditt smit­ten­de hu­mør og gode ko­ser. Vi els­ker deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma og pap­pa

19 år

Ama­lie Stu­li­en Ro , . Me vil gra­tu­le­re den flin­ke Russe­jen­ta vår, Ama­lie med 19 års da­gen tirs­dag 4 april! Øns­ker deg ein strå­len­de dag og fei­ring! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, An­na, Aslak og Sond­re

5 år

Ka­spi­an Lun­denHun­de­ri, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for bli­de, snil­le, hjelp­som­me og mor­som­me Ka­spi­an! Du er en grei gutt med glimt i øyet og en god klem på lur. En­de­lig er du 5 år! Burs­dags­klem fra Mio, Stel­la, mam­ma og pap­pa.

11 år

Isa­bel­la Rund­tom, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 11-års­da­gen! Hil­sen Far­mor

5 år

Ul­rik Moe Kit­tel­sen, Vennesla. Gra­tu­le­rer med da­gen, sjar­mø­ren vår. Du gir oss mye lat­ter og gle­de i hver­da­gen. En li­ten om­sorgs­full gent­le­man med her­lig hu­mor og gode klem­mer. Vi els­ker deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma og pap­pa

10 år

Ama­lie Eng­mark Aus­land, . Gra­tu­le­rer så mye med 10-års­da­gen din i dag, 5. april. Du er ei snill og god jen­te som gjør oss utro­lig stol­te. Vi els­ker deg høyt. Mas­se klem­mer fra pap­pa, lille­bror og mam­ma.

4 år

Tora Lill Hom­me Om­dal, Søg­ne. Hipp hur­ra for prin­ses­sa vår, som fyl­ler 4 år i dag. Du er en vel­dig snill og grei jen­te og vi gle­der oss til å fei­re da­gen din!!! Mas­se klem­mer fra mor­mor og bes­te

7 år

Emil Askild­sen, Søg­ne. Hipp hur­ra for fot­ball­gut­ten vår som blir 7 år i dag! Du er en su­per gutt og vi dig­ger deg! Man­ge klem­mer fra Lud­vig, mam­ma og pap­pa

3 år

Lyk­ke Madelei­ne , . Vi gra­tu­le­rer Lyk­ke Madelei­ne med 3-års­da­gen i dag. Du er ei skjønn, her­lig og god jen­te. Vi er vel­dig glad i deg og gle­der oss til fei­ring. Klem fra mam­ma, pap­pa, Ce­lina, Da­ni­el, Mar­kus og Isa­bel.

7 år

Ane Lar­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra for vår mor­som­me, snil­le, tøy­se­te og fi­ne Ane som fyl­ler 7 år ons­dag 5. april. Vi er kjempe­glad i deg og øns­ker deg en su­per burs­dags­fest. Stor klem fra store­søs­ter Kris­ti­ne, pap­pa og mam­ma.

2 år

Aman­da Ulve­stad Kile­dal, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til Aman­da som bli 2 år 5. april. Du er ei her­lig jen­te med mye fart og gle­de. Gle­der oss til burs­dag. Klem far­mor og far­far

6 år

El­la Re­gi­ne Moy Holme­s­land, Søg­ne. Hipp hur­ra! I dag fyl­ler den skjøn­ne jen­ta vår 6 år. Den­ne da­gen har du telt ned til len­ge nå, så stas med burs­dag. Tenk nå er du snart skole­jen­te. Klem fra Ing­rid, Sver­re, Ju­lie, mam­ma og pap­pa.

2 år

Lud­vig van Gau­sen, . Vår kjæ­re sol­trå­ler og ny­de­lig barne­barn fyl­ler 2 år . 5 april . Gra­tu­le­rer med da­gen . Burs­dag klem fra mor­mor og bes­ten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.