50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. APRIL 1967

●● Den bri­tis­ke rythm-and blues­grup­pen The Rol­ling Sto­nes for­år­sa­ket søn­dag kveld de vil­les­te beatopp­tøy­er i Wi­ens his­to­rie da tu­se­ner av lang­hå­re­de gikk amok un­der og et­ter en kon­sert i Wi­e­ner Stadt­hal­le. Sto­re po­liti­styr­ker iført stål­hjel­mer og køl­ler måt­te gå hardt på un­der kon­ser­ten for å få unna noen av de vil­les­te. For­ut­se­en­de myn­dig­he­ter had­de ord­net med en rul­len­de dom­stol som av­sa dom­mer på lø­pen­de bånd. Hundre­vis ble ilagt bø­ter for or­dens­for­styr­rel­se. Da de fem en­gels­ke rythm and blues-kon­ge­ne sat­te i med «You kids are cold - we gon­na make you warm» løf­tet ta­ket seg og pi­ker i mini­skjørt be­svim­te over en lav sko. Lang­hå­re­de gut­ter rev av seg klæ­re­ne i vill ek­sta­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.